آگهی های استخدام جدید

استخدام تعمیرکار – کارتینگ کیش در جزیره کیش – «ای استخدام» – 989225

استخدام تعمیرکار – کارتینگ کیش در جزیره کیش – «ای استخدام» – 989225

به یک نفر تعمیرکار جهت کار در کارتینگ کیش در جزیره کیش نیازمندیم. مراجعه حضوری – از ساعت ۱۸ الی

}